Massage Hà Nội Kingspa giảm 50% giá cực sốc

Massage Hà Nội

Lượt xem: 1,818

Massage KingSpa

Tham Mưu
Cơ sở Massage
20/6/22
125
3
18
🌈🌈 Vip massage kingspa 62 Tôn Thất Tùng 🌈🌈

🌸🌸Tưng bừng khuyến mại giờ vàng giảm 50% ( 10h - 13h và 17h -20h ) 🌸🌸

🌟🌟Thời gian từ 16/3/2023 Đến 30/03/2023.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và mong muốn đưa các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
Massage KingSpa ra mắt 2 gói Combo siêu siêu Vip :
⁃ 850.000₫ 1shot( đã bao gồm vé+tips)
👉 full Dv bao gồm : bj,cia,ruru,wc,69, tam chung,…
- 1.50.000₫ 2shot ( đã bao gồm vé+tips) 👉 full dv bao gồm : bj,cia,69,wc,nuru,tamchung,…

⚡⚡kingspa với tiêu chí : ngon- bổ-rẻ .Tại đây cam kết đủ và đúng dv 100% như quảng cáo . Nếu thiếu xin hoàn lại tiền 👍

☎: 0899555369 ( zalo)
🏩Đc: 62 Tôn Thất Tùng

Pass : Giờ vàng 369
Trân trọng
 

Massage KingSpa

Tham Mưu
Cơ sở Massage
20/6/22
125
3
18
🌈🌈 Vip massage kingspa 62 Tôn Thất Tùng 🌈🌈

🌸🌸Tưng bừng khuyến mại giờ vàng giảm 50% ( 10h - 13h và 17h -20h ) 🌸🌸

🌟🌟Thời gian từ 16/3/2023 Đến 30/03/2023.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và mong muốn đưa các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
Massage KingSpa ra mắt 2 gói Combo siêu siêu Vip :
⁃ 850.000₫ 1shot( đã bao gồm vé+tips)
👉 full Dv bao gồm : bj,cia,ruru,wc,69, tam chung,…
- 1.50.000₫ 2shot ( đã bao gồm vé+tips) 👉 full dv bao gồm : bj,cia,69,wc,nuru,tamchung,…

⚡⚡kingspa với tiêu chí : ngon- bổ-rẻ .Tại đây cam kết đủ và đúng dv 100% như quảng cáo . Nếu thiếu xin hoàn lại tiền 👍

☎: 0899555369 ( zalo)
🏩Đc: 62 Tôn Thất Tùng

Pass : Giờ vàng 369
Trân trọng
 

Massage KingSpa

Tham Mưu
Cơ sở Massage
20/6/22
125
3
18
🌈🌈 Vip massage kingspa 62 Tôn Thất Tùng 🌈🌈

🌸🌸Tưng bừng khuyến mại giờ vàng giảm 50% ( 10h - 13h và 17h -20h ) 🌸🌸

🌟🌟Thời gian từ 16/3/2023 Đến 30/03/2023.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và mong muốn đưa các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
Massage KingSpa ra mắt 2 gói Combo siêu siêu Vip :
⁃ 850.000₫ 1shot( đã bao gồm vé+tips)
👉 full Dv bao gồm : bj,cia,ruru,wc,69, tam chung,…
- 1.050.000₫ 2shot ( đã bao gồm vé+tips) 👉 full dv bao gồm : bj,cia,69,wc,nuru,tamchung,…

⚡⚡kingspa với tiêu chí : ngon- bổ-rẻ .Tại đây cam kết đủ và đúng dv 100% như quảng cáo . Nếu thiếu xin hoàn lại tiền 👍

☎: 0899555369 ( zalo)
🏩Đc: 62 Tôn Thất Tùng

Pass : Giờ vàng 369
Trân trọng
 

Massage KingSpa

Tham Mưu
Cơ sở Massage
20/6/22
125
3
18
🌈🌈 Vip massage kingspa 62 Tôn Thất Tùng 🌈🌈

🌸🌸Tưng bừng khuyến mại giờ vàng giảm 50% ( 10h - 13h và 17h -20h ) 🌸🌸

🌟🌟Thời gian từ 16/3/2023 Đến 30/03/2023.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và mong muốn đưa các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
Massage KingSpa ra mắt 2 gói Combo siêu siêu Vip :
⁃ 850.000₫ 1shot( đã bao gồm vé+tips)
👉 full Dv bao gồm : bj,cia,ruru,wc,69, tam chung,…
- 1.050.000₫ 2shot ( đã bao gồm vé+tips) 👉 full dv bao gồm : bj,cia,69,wc,nuru,tamchung,…

⚡⚡kingspa với tiêu chí : ngon- bổ-rẻ .Tại đây cam kết đủ và đúng dv 100% như quảng cáo . Nếu thiếu xin hoàn lại tiền 👍

☎: 0899555369 ( zalo)
🏩Đc: 62 Tôn Thất Tùng

Pass : Giờ vàng 369
Trân trọng
 

Massage KingSpa

Tham Mưu
Cơ sở Massage
20/6/22
125
3
18
🌈🌈 Vip massage kingspa 62 Tôn Thất Tùng 🌈🌈

🌸🌸Tưng bừng khuyến mại giờ vàng giảm 50% ( 10h - 13h và 17h -20h ) 🌸🌸

🌟🌟Thời gian từ 16/3/2023 Đến 30/03/2023.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và mong muốn đưa các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
Massage KingSpa ra mắt 2 gói Combo siêu siêu Vip :
⁃ 850.000₫ 1shot( đã bao gồm vé+tips)
👉 full Dv bao gồm : bj,cia,ruru,wc,69, tam chung,…
- 1.050.000₫ 2shot ( đã bao gồm vé+tips) 👉 full dv bao gồm : bj,cia,69,wc,nuru,tamchung,…

⚡⚡kingspa với tiêu chí : ngon- bổ-rẻ .Tại đây cam kết đủ và đúng dv 100% như quảng cáo . Nếu thiếu xin hoàn lại tiền 👍

☎: 0899555369 ( zalo)
🏩Đc: 62 Tôn Thất Tùng

Pass : Giờ vàng 369
Trân trọng
 

Massage KingSpa

Tham Mưu
Cơ sở Massage
20/6/22
125
3
18
🌈🌈 Vip massage kingspa 62 Tôn Thất Tùng 🌈🌈

🌸🌸Tưng bừng khuyến mại giờ vàng giảm 50% ( 10h - 13h và 17h -20h ) 🌸🌸

🌟🌟Thời gian từ 16/3/2023 Đến 30/03/2023.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và mong muốn đưa các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
Massage KingSpa ra mắt 2 gói Combo siêu siêu Vip :
⁃ 850.000₫ 1shot( đã bao gồm vé+tips)
👉 full Dv bao gồm : bj,cia,ruru,wc,69, tam chung,…
- 1.050.000₫ 2shot ( đã bao gồm vé+tips) 👉 full dv bao gồm : bj,cia,69,wc,nuru,tamchung,…

⚡⚡kingspa với tiêu chí : ngon- bổ-rẻ .Tại đây cam kết đủ và đúng dv 100% như quảng cáo . Nếu thiếu xin hoàn lại tiền 👍

☎: 0899555369 ( zalo)
🏩Đc: 62 Tôn Thất Tùng

Pass : Giờ vàng 369
Trân trọng
 
Mở ảnh nền